آلزایمر ...

زمان گذشته است....

از دیروز تا امروز 70 سال گذشته است ...

و من هیچ یک را به یاد نمی آورم ...

اسم من چه بود؟

یادم نیست ....

اسم من شبیه تو بود ....

اما ... اما تو ... انگار تو هم فراموش کرده ای !

حالا چند سال داری؟

میخواهم  به یاد بیاوری؟

 حاا چند سال دارم؟

..........................................................................

دلنوشت: خبر آن دارد از دلم خبر آن     که خبردار نیست از دگران ...

            دوست دارم باران ببارد... ببارد ... ببارد ... ببارد ....

           

/ 1 نظر / 20 بازدید
كودك زمستاني

ببار اي بارون بباااااااااااااااار با دلم گريه كن خون ببااااااااااااااار در شباي تيره چون زلف ياااااااااااااار بهر ليلي چو مجنون ببااااار، اي بارووووووووووووون .... [دلشکسته]